Algemene voorwaarden

De themakisten zijn standaard uitgerust voor 6 kinderen. Reserveren voor meer kinderen is mogelijk tegen extra betaling per kind. In de overeenkomst zal het aantal kinderen worden vastgelegd.

De kist wordt geleverd inclusief draaiboek met bijbehorende spelmaterialen, borden, bekers, tafelkleed en  decoratiematerialen. Je zorgt zelf voor eten en drinken.

Je kunt reserveren via het reserveringssysteem op de website.  Wanneer de kist nog beschikbaar is op de gevraagde datum, krijg je een ontvangstbevestiging  van de reservering  per email. Reservering betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Reserveringen kunnen tot 3 weken voor de datum van het feestje kosteloos worden geannuleerd. Het betaalde bedrag zal dan ook spoedig terug gestort worden.

Indien later wordt geannuleerd, ben je de helft van de verhuurkosten verschuldigd.  Bij het niet ophalen van de kist op de afgesproken dag, worden de totale verhuurkosten in rekening gebracht.

Bij het reserveren van de themakist dient een borg betaald te worden. Als de betaling incl. de borg is voldaan, ontvangt je 2 weken voor het feestje een digitaal draaiboek, zodat je je al helemaal in kunt lezen en voorbereiden.

De kist kan 1 of 2 dagen voor het feestje op de afgesproken dag/tijdstip worden opgehaald. Je bent zelf verantwoordelijk voor deugdelijk transport van en naar Tante Liesje.

De kist is door ons zorgvuldig gecontroleerd. Bij ophalen nemen wij samen de kist door. Acceptatie van de kist middels een handtekening van de huurder op het ophaalformulier, betekent dat de kist compleet en kwalitatief in orde is. Indien er toch iets niet in orde is, zal daarvan een aantekening worden gemaakt op het ophaalformulier.

De themakist wordt verhuurd voor het gebruik thuis (niet bedoeld voor park/bos)

De themakist wordt verhuurd op eigen risico. De kist mag alleen onder toezicht van volwassenen door kinderen worden gebruikt. De volwassene bepaalt of de materialen geschikt zijn voor de kinderen. Let op: er kunnen materialen in de kist zitten die niet geschikt zijn voor jonge kinderen.

De huurder ziet er op toe dat men op een verantwoordelijke wijze met de materialen omgaat.

Tante Liesje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en letsel dat is veroorzaakt door het gebruik van materialen uit de kist.

De kist wordt geretourneerd op de afgesproken dag en tijdstip, op de dag van het feestje of 1 dag na het feestje. Zodat een ander kind niet teleurgesteld wordt! Wordt de kist niet op de afgesproken datum  teruggebracht dan zijn wij genoodzaakt  50 euro per dag in rekening te brengen. Wordt de kist helemaal niet terug gebracht dan worden de volledige kosten van het vervangen van de kist en inhoud hiervan in rekening gebracht middels een  factuur.

Alle materialen horen weer schoon in de kist te gaan. Tante Liesje draagt zorg voor de kleding.  Deze mag dan ook niet door u gewassen worden. Mocht er een vlek ontstaan, dan mag je  alleen voorbehandelen met warm water, geen schoonmaakmiddel gebruiken!

Mocht alles netjes terug gekomen zijn, dan zal de borg binnen enkele dagen aan je  worden overgemaakt.

Wanneer er iets mist of beschadigd is, worden er vervangingskosten in rekening gebracht en van de borg afgetrokken. Aan de hand van ons  kostenoverzicht wordt uitgerekend  hoeveel er op de borg wordt ingehouden. Is het borgbedrag niet toereikend, dan zal het resterende bedrag in rekening worden gebracht d.m.v een factuur.

De themakist en inhoud  zijn eigendom van Tante Liesje, het is niet toegestaan om materialen te kopiëren, openbaar te maken of te verhuren aan derden.

Tussen het moment van reserveren en ophalen van de kist kan enige tijd zitten. Het kan voorkomen dat er tussentijds aanpassingen worden gedaan aan het draaiboek of aan de materialen. Het kan voorkomen dat de materialen niet gelijk zijn als op de foto’s van de website. Wij zullen er zorg voor dragen dat er altijd sprake is van een gelijkwaardig product.

Mocht Tante Liesje door overmacht de gehuurde kist niet kunnen leveren dan heeft de huurder het recht om voor de helft van de prijs een andere kist te kiezen. Mocht dit geen oplossing bieden dan is helaas het enige alternatief om de datum te verschuiven. De kist mag dan tegen de helft van de prijs worden gehuurd.